Vertex 2016

Uudet ominaisuudet laitos- ja prosessisuunnitteluun

 
 

 Uusi tekniikka suurimmille malleille

Mallin rajaus ja suodatus työtilojen avulla 

Suurten pääkokoonpanojen käsittely nopeaa työtilojen avulla. Käyttäjä voi tallentaa itselleen työmallin vaikkapa omalle työpöydälle, avata sen myöhemmin ja jatkaa suunnittelua avaamatta suurta pääkokoonpanoa. 

 

Kokoonopanossa on mahdollisuus määrittää näytetäänkö ja tallennetaanko osien geometriaa.
Säädä ja päivitä työalueen kokoa ja siihen kuuluvia malleja tarvittaessa.

 

 
 

Maaston muodot laitoksen ympärille

Mallinna ympäröivä maasto suoraan karttapohjan korkeuskäyrien avulla

Voit nyt mallintaa laitosta ympäröivän maaston käyttämällä hyväksi karttapohjan korkeuskäyriä. Korkeuskäyrät sisältävä tiedosto voidaan lukea Vertexiin esimerkiksi DWG- tiedostona. Maaston mallinnus tapahtuu osamallinnustilassa, kun malli on tyhjä tai sisältää vain ohjausgeometriaa. 


 

 
 

Tehoa profiilisuunnitteluun

Uudet toiminnot katkaisuun ja yhdistämiseen, entistä paremmat venytys- ja kopiointiominaisuudet

Voit katkaista ja yhdistää olemassaolevia suoria profiileja vapaasti uusien toimintojen avulla. Parempi tuki trimmattujen profiilien kopiointiin. Profiileja ja putkien päitä voit venyttää kahvojen avulla suoraan mallista osoittamalla. Voit syöttää suoraan minityökaluriville kokonaismitan tai pelkän profiilin pään siirroksen.

 

 
 

Hajautettua suunnittelua entistä nopeammin

G4 Plant/PI ja Flow tiedonhallinta

Nopeampaa putken reititystä Flow- järjestelmään tallennettujen putkiosia käytettäessa. Entistä nopeampi putkikoon vaihto.

Kaaviosuunnittelussa nopeutettu tietojen syöttämistä laitekortteihin ja päivittymistä kaavioihin. Laitekortti kytketään nyt Flow-kokoonpanorakenteessa olevaan osaan jolloin esimerkiksi nimikerakenteessa olevan venttiilin laitetiedot löytyvät nopeasti.

 

 

Projektien hallinta entistä joustavammin

G4/Flow projektipankki

Flow:n selainliittymän kautta voit liittää projektiin esimerkiksi IFC- formaatissa olevia tiedostoja. Flow muuntaa IFC-tiedostot automaattisesti Vertex-malleiksi jotka voidaan lisätä G4- nimikeselaimella kokoonpanoon alkuperäisille paikoilleen.

 

 
 

Parhaat työkalut prosessi- ja laitossuunnitteluun.

Tutustu tarkemmin 2016 kehityskohteisiin.

Vertex G4Plant 2016    Vertex G4 PI 2016    Vertex Flow 2016