Vertex HD 2016 Hydraulikaaviosuunnittelu

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 

   Käyttöliittymän jatkokehitys

 

 

Arkisto- ja projektitiedon hallinta
Valikon välilehtien yhdistäminen lisää selkeyttä ja nopeuttaa käyttöä. Piirustusten ja lehtien käsittely on muuttunut informatiivisemmaksi.

Ylläpitotoiminnot erillään suunnittelutoiminnoista
Peruskäyttäjänä voit keskittyä tehokkaammin suunnittelutoimintojen käyttöön.

 

Asetusten valikoita selkeytetty
Käyttäjäkohtaiset ja kaikille yhteiset asetukset ovat nyt erillään. Valikoiden ulkoasu, terminologia ja käytön ohjaavuus ovat entistä lähempänä käyttäjää.

Työkaluvalikot entistä joustavampia
Nyt valikot voi avata isoilla nappuloilla ja hyödyntää korkeat näytön resoluutiot. Valikot voi myös kiinnittää työskentelyalueen reunoihin tai kelluttaa vapaasti.

 

Toimintojen dialogeja uudistettu
Monissa toiminnoissa on ollut käytössä vanhanaikaisia dialogeja. Toiminnallisuutta on saatu samalla huomattavasti paremmaksi modernin ulkoasun ohella.

 

 

   Perustoimintoihin uutta potkua

 

Kaavioiden työstäminen joustavampaa
Symbolien sijoittaminen, siirto ja putkien käsittely on helpompi tehdä oikein. Virheitä on estetty ja havainnollisuutta lisätty.

Nopeutta parannettu
Piiloviivojen poiston nopeutuminen näkyy varsinkin isoissa kuvissa. Viittausten, haku- ja tarkistustoimintojen uusi tekniikka näkyy merkittävänä parannuksena isoilla piirustusten sivumäärillä ja laajoissa projekteissa.

 

Toiminta Flown kanssa uudistui
Toiminnot käynnistyvät ilman varausta. Tietojen näkymässä on asetus, mitä tietoja halutaan katsella. Palvelimen asetus on helppo tehdä käyttäjäkohtaisesti.

Alikuvien käyttö tehostuu
Piirustuksiin voidaan määritellä alueita, jotka toimivat apuna alikuvan tuonnin määrittelyissä. Esimerkiksi alueen koko ja mukaan otettavat tasot on helppo määritellä lähdekuvan puolella.

 

   Raportointityökalut kehittyvät

 

Osaluettelot eri muodoissa
Projektista halutaan usein tuottaa vaikka osaluetteloita eri muodoissa erilaisiin tarkoituksiin. Tämä on merkittävästi joustavampaa hallita uusilla työkaluilla.

Pdf-tiedostot nopeammin
Pdf-tiedostoina tehtävät raportit voidaan luoda tehokkaasti raporttigeneraattorin kautta. Laadittu resepti voi esim. luoda Vertex-kuvasarjat, jotka sitten koostetaan halutunlaisiksi pdf-kirjoiksi.

 

Ohjelmallisia toimintoja automaattisesti
Kun raportti vaatii vaikkapa kuvien esikäsittelyä, voidaan tarkoitukseen sopiva sovellusohjelma määritellä raportin reseptissä.