Vertex G4Plant 2016 

Uudet ominaisuudet ja parannukset

   Työskentelyaikainen varjostus

Valokuvamaisen tarkka
Spekulaarinen valon heijastuminen tasaiselta pinnalta piirtyy nyt tarkasti pikselin tarkkuudella. Vielä versiossa 2015 käytettiin karkeampaa piirtotapaa, jossa likimääräinen heijastus muodostettiin pinnan nurkkapisteistä interpoloimalla. Varjostuksen piirtotapa auttaa hahmottamaan kolmiulotteisen muodon entistä paremmin tosiaikaisessa työskentelyssä.

Pintamateriaalien materiaaliominaisuudet
Vertex visualisoinnista tutut pintamateriaalien materiaaliominaisuudet, esimerkiksi metallimainen tai peilimäinen heijastavuus sekä pinnan kiiltävyys on nyt nähtävissä myös työskentelyaikaisessa varjostuksessa ja mallia pyörittäessä.

 

Peilimäiset heijastukset 
Vertex 2016 mahdollistaa kappaleen peilimäisten heijastusten luomisen myös kuutiomaiselta heijastuvaa ympäristöä esittävältä panoraamakuvalta.

Pinnan epätasaisuuksien piirto
Varjostuksessa piirretään näkyviin erilaiset kappaleen pinnan ja pintamateriaalin pienet epätasaisuudet: urat, saumat, naarmut, nystyrät ja valuroiskeet.

 

Malliin liitetyn kuvan tallentaminen malliin
Mikä tahansa malliin liittämäsi kuvatiedosto, kuten logo, tekstuuri tai valokuva, tallentuu automaattisesti Vertex-malliin ja on siten nähtävissä kun malli siirretään toiseen Vertex-työasemaan.

Valot ja varjot
Työskentelyaikaisessa tilassa nyt myös heittovarjot - todentuntuinen näkymä suunnitelmaasi kaiken aikaa. Käyttäjäkohtaisissa 3D-asetuksissa voit muuttaa varjojen tummuusastetta.

 

   Profiilien käsittelyyn uusia toimintoja

 

Profiilin katkaisu ja yhdistäminen
Katkaise profiili haluamistasi kohdista. Yhdistä kaksi samanlaista ja saman keskeistä profiilia yhdeksi profiiliksi. Yhdistettävät profiilit voivat olla päittäin, limittäin tai irrallaan toisistaan.

Profiilin venyttäminen kahvan avulla
Valitse profiili ja venytä profiilin päätä päähän tulevan kahvan avulla. Syötä siirtymä suoraan mini-toolbarin avulla laskettuna siirrettävästä päästä tai antamalla kokonaispituus.

 

Päistä trimmatun profiilin kopiointi
Ohjelma säilyttää kopioidun trimmatun profiilin päiden muodon. Kopioitua profiilia voidaan venyttää pisteiden siirrolla tai profiilin päissä olevien kahvojen avulla.

Profiilien trimmaus useaan pintaan tai osaan
Voit trimmata profiilin nyt kerralla kahteen tai useampaan osaan tai pintaan.

 
 

  Putkistot, putkieristykset ja isometrit

 

Putkiston teko pohjamallin avulla
Toisesta järjestelmästä Vertexiin tuodusta putkilinjasta saat reititettyä helposti älykkään putkilinjan käyttämällä hakua 'Tasopinnan keskipisteeseen/ käyrän kulmapisteeseen'. Toiminto hakee käyrän nurkkapisteen pintaa osoittamalla.

Putkieristys isometriin vain osalle putkea
Eristystoiminnoista voit lisätä osittaisen putkieristyksen. Eristyspaksuuden valinnan jälkeen ohjelma pyytää osoittamaan eristyksen aloitus- ja lopetuskohdan. Eristys näkyy osittaisena myös isometrissä.

 

Etuliite isometrien automaattiseen arkistointiin
Isometrien 'Muut asetukset'- kohdasta voidaan asettaa isometripiirustuksille etuliite jota käytetään arkistoon tallennettaessa.

Parannuksia putkilinjan reititykseen vietolla
Vietto ei kytkeydy pois päältä lähdettäessä pystyputkesta. Automaattireititys toimii paremmin vietolla oleville putkille.

Pintojen yhteenlaskettu pinta-ala
Osoitettujen pintojen pinta-alan laskenta. Toiminto löytyy eristystoimintojen alta.

Useampi kannakepositio samaan kuvaan
Voit esittää useamman eri positiolla olevan primäärikannakkeen samassa kannakepiirustuksessa.

 

Kirjastot ja osaluettelot

 

Putkiluokkien täydennyksiä
Täydennyksenä Geberit Mapress-puristusliitinjärjestelmän komponentteja ja sisämittasarjan putkiluokkia. Luokkiin E10S1A (PSK 4271), E16S1A (PSK 4272) ja E16S1A (PSK 4273) muoviputkien muhviosat.  Kaukolämpöputket ja putkenosat.

Kannakekirjastot
PSK 73 primäärikannakkeiden täydennyksiä. Sekundäärikannakkeiden tyyppimallit aitoina G4- kokoonpanoina.

 
 

Putkikomponenttikirjasto
Paljon lisää varusteita ja olemassa olevien venttiilikirjastojen täydennyksiä, mm. hitsattavia läppäventtiilejä, toimilaitteellisia venttiilejä, paine- ja lämpötilayhteitä, suojataskuja, antureita.

Komponenttikirjastojen täydennystä
Parametriset vaaka- ja inline-pumput.

 
 

Osaluettelot
Oma osaluettelovaihtoehto putki-istutuksille. Muutoksia excel-pohjaisiin listauksiin.


 

 
 
 

   Mallinnuksen aputoimintoja

 

Etäisyyden mittaus pinnoista
Etäisyyden mittauksessa mahdollisuus osoitettujen pintojen välinen lyhyin etäisyys.

Moduliverkon lisäys
Linjaviivaston määrittely (dialogi) havainnollisemmaksi. Painonapin opastetekstiä on täydennetty sekä käytön aikaista dialogia on selvennetty.

 

Osoitetun pisteen koordinaatit leikepöydälle
Tuo mallista tai piirustuksesta osoittamasi pisteiden koordinaatit leikepöydälle. Toiminto käynnistyy 'Etäisyys'- napin alta.

Kohdistuspisteen vaihtaminen
F8:lla sijoituspisteen vaihto symbolin lisäykseen sekä copy/paste-toimintoon.

 
 

   Käytettävyyteen liittyviä uudistuksia

 

Lue useita malleja kerralla kokoonpanon origoon
Voit valita selaimesta useita malleja ja sijoittaa ne kerralla kokoonpanon origopisteeseen.

Piirrepuun tiivistystoiminto
Voit tiivistää avatun piirrepuurakenteen kerralla osoittamalla kokoonpanon ylintä tasoa ja painamalla ctrl ja nuoli vasemmalle -nappia.

Kokoonpanon avaus muokattavaksi
Voit osoittaa alt-nappi pohjassa osaa jolloin ohjelma siirtyy osoitus kerrallaan hierarkiassa pykälää alemmalle tasolle. Saat haluamasi hierarkiatason nopeasti muokattavaksi.

Piirustus kaukana origosta olevista osista
Piirustusten geometrian tarkkuutta parannettu tapauksissa, joissa osat sijaitsevat kaukana kokoonpanon origosta. 

Osien piilottaminen piirustuksesta on uudistettu
Voit piilottaa osia nyt paljon aikaisempaa helpommin. Osoita piilotettavat osat kuvasta tai osia ja alikokoonpanoja piirrepuusta.

Kevennys käyttämällä tyhjää mallia
Voit esittää kokoonpanossa olevat linkkiosat tyhjinä jolloin mallin koko ja lukuaika pienenee. Käyttöesimerkkinä iso kokoonpano joka luetaan tyhjänä mutta sen jälkeen voidaan ladata haluttu kokonaisuus esiin esimerkiksi rajatulle työalueelle.

 

   Kääntäjät

 

DAE- käännökset
Voit lukea ja kirjoittaa DAE- formaatissa olevia tiedostoja. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi vietäessä Vertex- malleja Google Earth- sovellukseen.

DWF-3D luku
Jos käytössäsi on 3D-DWG-tuonti- optio voit tuoda G4:aan 2D-DWF:n lisäksi myös DWF- formaatissa olevia 3D-malleja. Malli tulee G4- puolelle pintamallina ilman alkuperäisiä värejä mutta isokin malli on kevyt käsitellä.

 

     3D -linkki sähkösuunnittelusta

 

 

Piirikaaviosta laitesijoitteluun
Saat piirikaaviosuunnittelun kautta syntyvän laiteluettelon suoraan pohjaksi sähkökaapin 3D-suunnitteluun.

Tilavarausten tekeminen helpompaa
Saat sähkötekniikan tarvitsemat tilavaraukset mukaan 3D-suunnitelmaan heti alkuvaiheessa.

 

Kaiken ytimessä Vertex Flow
Tiedonhallinnan merkitys kaiken kattavassa suunnitteluprosessissa korostuu ja tässä Flow on keskitetty tietovarasto.

Reitin pituuden tarkistus 3D-mallista
Saat
reitin kokonaispituuden tarkistettua Vertex 3D-mallista ED:n työkalulla. Reitti merkitään viivalla ja kokonaispituuden saat vietyä suoraan Kopioi-Liitä -puskuriin.