Vertex G4PI 2016 PI-kaaviosuunnittelu

 

Uudet ominaisuudet ja parannukset


   PI- kaaviosuunnittelu, käytettävyys

 

Projektin tietokantojen näkyvät kentät
Kaaviosuunnittelun projektin tietokantojen näkyvien kenttien valinta.

Taulukkoteksti ja tekstiparametrit
Toiminnolla 'Position tiedot taulukkoon' muodostetun taulukkotekstin lisäys toimii kuten normaali tekstin lisäys jolloin tekstiparametrit jäävät muistiin.


     PI- kaaviosuunnittelu, G4 Laitossuunnittelu ja Flow

 

 

Laitekorttien täydennystä
Lisätty kenttiä Flow- ja G4 PI- laitekortteihin. Lisätty kaikille komponenttityypeille luokitetieto jonka avulla oikea laitekortti on helpompi löytää.

Laitekortin liittäminen Flow nimikerakenteeseen
Flow-nimikerankenteessa näkyy nyt suoraan rakenneriviin liitetty laitekortti.

Nopeampi tiedon päivittyminen kaavioihin
Positiointia, tietojen syöttämistä laitekortteihin ja tietojen päivittymistä kaavioihin nopeutettu.