Vertex G4 2016 Koneensuunnittelu

Uudet ominaisuudet ja parannukset

  Mallien ja piirustusten avaus

 

Pika-avaus
Nyt voit avata suoraan mallin tai piirustuksen kirjoittamalla esimerkiksi tunnuksen ja painamalla Avaa-nappia.  Nappi löytyy sekä selaimesta että arkistojen hakukortilta.

Mallin luvun keskeytys
Voit  keskeyttää mallin luvun alkuvaiheessa "Keskeytä"-painikkeen avulla. 

 

Edistymispalkki avauksessa
Mallintiedoston luvun edistyminen näytetään nyt täsmällisesti uudessa ikkunassa.

Tuki SolidWorks 2015 malleille
Voit  lukea nyt myös SolidWorks 2015 versiolla tehtyjä malleja, jos sinulla on ao. optio. Luku onnistuu vain 64-bittisellä versiolla. 

 

 

   Työskentelyaikainen varjostus

Valokuvamaisen tarkka
Spekulaarinen valon heijastuminen tasaiselta pinnalta piirtyy nyt tarkasti pikselin tarkkuudella. Vielä versiossa 2015 käytettiin karkeampaa piirtotapaa, jossa likimääräinen heijastus muodostettiin pinnan nurkkapisteistä interpoloimalla. Varjostuksen piirtotapa auttaa hahmottamaan kolmiulotteisen muodon entistä paremmin tosiaikaisessa työskentelyssä.

Pintamateriaalien materiaaliominaisuudet
Vertex visualisoinnista tutut pintamateriaalien materiaaliominaisuudet, esimerkiksi metallimainen tai peilimäinen heijastavuus sekä pinnan kiiltävyys on nyt nähtävissä myös työskentelyaikaisessa varjostuksessa ja mallia pyörittäessä.

 

Peilimäiset heijastukset 
Vertex 2016 mahdollistaa kappaleen peilimäisten heijastusten luomisen myös kuutiomaiselta heijastuvaa ympäristöä esittävältä panoraamakuvalta.

Pinnan epätasaisuuksien piirto
Varjostuksessa piirretään näkyviin erilaiset kappaleen pinnan ja pintamateriaalin pienet epätasaisuudet: urat, saumat, naarmut, nystyrät ja valuroiskeet.

 

Malliin liitetyn kuvan tallentaminen malliin
Mikä tahansa malliin liittämäsi kuvatiedosto, kuten logo, tekstuuri tai valokuva, tallentuu automaattisesti Vertex-malliin ja on siten nähtävissä kun malli siirretään toiseen Vertex-työasemaan.

Valot ja varjot
Työskentelyaikaisessa tilassa nyt myös heittovarjot - todentuntuinen näkymä suunnitelmaasi kaiken aikaa. Käyttäjäkohtaisissa 3D-asetuksissa voit muuttaa varjojen tummuusastetta.

 

 Visualisoinnille oma välilehti.

Visualisointia varten on nyt oma välilehti
Visualisointitoiminnot voit valita nyt omalta välilehdeltä.

 

 
 

Piirustukset ja piirtäminen

 

Suorakulmion piirto kahdella pisteellä
Perinteisen suorakulmion piirron rinnalla nyt mahdollista piirtää suorakulmio antamalla keski- ja kulmapiste. Myös tarvittavat geometriaehdot syntyvät automaattisesti.

 

Ympyrän keskiviivat ympyrän piirron yhteydessä samantien
Koneen piirustuksissa ympyröille tarvitaan useimmiten myös keskiviivat. Kun piirrät ympyröitä, saat niihin halutessasi keskiviivat samantien.

Osien piilottaminen on uudistettu
Voit piilottaa osia nyt paljon aikaisempaa helpommin. Osoita piilotettavat osat kuvasta tai osia ja alikokoonpanoja piirrepuusta.

 

2D Spline-viiva piirretään heti käyränä
Nyt 2D-piirustuksen spline-viiva piirretään alusta alkaen käyränä, eikä murtoviivana, kuten aikaisemmin.

Projektioiden katkaisu on uudistettu
Voit valita kerralla kaksi projektiota ja katkaista ne samasta kohtaa yhdellä kertaa.

 

Piirustuksen projektioiden väli liukukytkimellä
Nyt voit säätää projektioiden välisiä etäisyyksiä liukukytkimellä, kun teet mallista piirustuksen.

Osaleikkauksen teko uudistettu
Voit tehdä osaleikkauksen nyt suoraan tavallisesta projektiosta, johon on piirretty leikkauksen rajaviiva (yhtenäisellä viivaketjulla tai spline-viivalla).

 

Rasterien lisäys tukee nyt myös PDF-tiedostoja
Voit valita myös PDF-muotoisia tiedostoja, kun lisään rasterin piirustukseen.

 

 

Profiilien ja putkien käsittelyyn uusia toimintoja

 

Profiilien trimmaus useaan pintaan tai osaan
Voit trimmata profiilin nyt kerralla kahteen tai useampaan osaan tai pintaan.

Profiilien katkaisu
Voit katkaista suoran profiilin kahdeksi profiiliksi. Jos profiilissa on käyriä osuuksia, voit katkaista profiilin myös suoran ja käyrän osuuden yhtymäkohdasta.

 

Profiilien yhdistäminen
Voit liittää kaksi samanlaista ja saman keskeistä profiilia yhdeksi profiiliksi. Yhdistettävät profiilit voivat olla päittäin, limittäin tai irrallaan toisistaan.

 

Profiilien ja putkien venytys
Voit venyttää profiilia sen päähän ilmestyvästä kahvasta joko vetämällä, antamalla venytyksen suuruus tai antamalla profiilin kokonaispituus. Kahva tulee näkyviin, kun profiili on valittu.

Putkien pystylukitus voidaan poistaa
Kun putki vedettiin aikaisemmin pystysuuntaan (Z-koordinaatin suuntaan) tuli sille ohjelmallisesti pystysuuntainen lukitus, joka ei näkynyt muiden ehtojen joukossa. Nyt tuo "suunta"-ehto näkyy ja voit käsitellä sitä tilannekohtaisen valikon avulla.

 

 

 

Yleisiä parannuksia työskentelyyn

 

Etäisyyksien mittaus myös pinnasta
Voit mitata nyt myös pintojen ja viivojen etäisyyksiä, kun aikaisemmin oli mahdollista mitata vain pisteiden välisiä etäisyyksia.

Voit vapauttaa ikkunan helposti toiselle ruudulle
Kun työskentelet kahdella ruudulla, voit nyt helposti vapauttaa ikkunan siirrettäväksi Vertex-työpöydän ulkopuolelle. Samalla pikatoimintoriviltä löytyvällä toiminnolla voit palauttaa ikkunan Vertex-työpöydän sisään.

 

Kokoonpanon ja luonnosten ehtojen listaus säilyy paikallaan, kun ehto poistetaan.
Ehtolista ei enää rullaudu alkuun, kun ehtoa käsitellään tai ehto poistetaan.

Kokoonpanon ja luonnoksen ehtoja voidaan järjestellä.
Voit määrittää missä järjestyksessä koonnan tai luonnoksen ehdot näkyvät. Saat esim. kaikki etäisyys ehdot suuruusjärjestyksessä peräkkäin. Tai koonnassa saat järjestetty peräkkäin ehdot, jotka eivät enää muuttuneessa mallissa ratkea.

 

 

 Mallinnus ja muotoilu

 

Osasarjan teko osan lisäyksen yhteydessä
Kun lisäät osan tai alikoonnan kokoonpanoon niin, että osoitat jonkin osan piirresarjaan kuuluvaa pistettä, viivaa tai pintaa, ohjelma kysyy tehdäänkö sarja. Kun vastaat Kyllä, ohjelma tekee sarjan piirresarjan arvoilla. Samoin jos osoitat osasarjaan kuuluvan osan pistettä, viivaa tai pintaa, ohjelma tekee sarjan osoitetun sarjan arvoilla. Molemmissa tapauksissa uusi sarja seuraa alkuperäistä, jos alkuperäistä muutetaan.

 

 

  G4-Flow:n tiedonhallinnan uutuuksia

 

Katseltavan mallin tuoterakenne on nyt näkyvissä.
Nyt näet myös katseltavaksi luetun mallin Tuoterakenteen.

Massan laskenta myös geometrian perusteella.
Nyt voit laskea ns. "koneistuskokoonpanoille" painon myös mallin geometrian perusteella. Aikaisemmin Flow:ssa olleille malleille voitiin laskea paino keräämällä nimikkeiden painoista tai syöttämällä punnittu paino.

 

Uusi dokumenttityyppi "Malli (muu)"
Tyyppi on tarkoitettu lähinnä IFC-malleille. Sen ominaisuus-tiedoissa ei ole suunnittelijan tunnusta eikä päivämäärää eikä myöskään mallin mittavariointiin liittyviä kenttiä.

Osien lisäys tuoterakennepuusta
Voit lisätä osia malliin tuoterakennepuun avulla, joko osoittamalla osien paikka tai lisäämällä osat kokoonpanon origoon.