Vertex Flow 2016 

Tuotetiedon ja tuotteen elinkaaren -hallinta

  Käsittele dokumenttejasi nopeasti ja helposti

Vedä ja pudota tiedostot
Valitse vaikkapa kansiollinen tiedostoja ja pudota ne Flow'n raahausalueeseen. Voit valita projektin, tuotteen, tapahtuman tai nimikkeen johon haluat dokumenttisi liittää ja mikä on niiden luokite. Toiminto on käytettävissä kaikille tiedostotyypeille, kuten vaikkapa teksteille, valokuville ja videoille.

Uudistettu liityntöjen hallinta 
Nyt voit helposti luoda ja poistaa liityntöjä eri asioiden välille. Ohjelma seuraa mitä olet tehnyt ja yksinkertaisesti osaa ehdottaa oikeaa ratkaisua. Uudistetut liityntöjen lisäys ja poisto toiminnot nopeuttavat päivittäistä työtäsi merkittävästi.

 

Uudistettu käännöspalvelu
Mallien ja piirustusten kääntyvät aikaisempaa nopeammin ja yksittäiset tiedostot priorisoidaan massatoimintojen edelle. Eri tiedostomuodot ovat aikaisempaa nopeammin käytettävissäsi.

Kommentit tilanvaihtoihin 
Nyt lisätä kommentin jokaisen tilasiirtymän yhteydessä. Voit esimerkiksi tarkentaa miksi dokumenttia hyväksytty tai mitä tarkastajan pitäisi mielestäsi huomioida. 

 

  Entistä parempi tuonti ja vienti

Nimikkeiden versioiden tuonti
Voit tuoda uuden nimikkeen kaikki versiot. Tarvittaessa voit myös päivittää olemassaolevan nimikkeen uusimman tai minkä tahansa vanhemman version tietoja.

Projektien vienti/tuonti
Versiosta 2016 alkaen voit viedä ja tuoda projektin ja siihen liittyvät dokumentit sekä tuoterakenteet nimikkeineen Flow- järjestelmästä toiseen. 

Tausta-ajona
Voit käynnistää isojenkin massojen viennin/tuonnin taustalle ja jatkaa työskentelyäsi normaalisti. 

Seuraa etenemistä 
Seuraa käynnissä olevia vienti- ja tuontitoimintoja helposti värikoodien avulla. Vihreät ovat valmiita, keltaiset vaativat käyttäjän varmistusta ja punaiset virheellisiä. 

Tuonti- ja vientihistoria
Palaa helposti aikaisemmin tehtyyn vientiin / tuontiin. Samalla voit myös poistaa tarpettomat historiatiedot helposti. 

Suorituskykyä optimoitu
Nyt voit viedä ja tuoda tietoja aikaisempaa nopeammin ja isompina kokonaisuuksina.

Yhteensopiva vienti ja tuonti
Vie haluamasi tiedot Exceliin, muokkaa niitä ja päivitä tiedot tuomalla muokattu Excel takaisin Flow'hun. Tiedostomuoto on yhtenäinen versiosta 2016 alkaen. 

Uusi keräilykori tuonnissa
Tuontitoiminnossa on nyt olemassaolevan keräilykorin lisäksi mahdollisuus luoda uusi. Tuotuja tietoja on tarvittaessa helppo muokata uuden keräilykorin kautta.

  Parannuksia tuoterakenteiden käsittelyyn

Kerää rakenteen dokumentit helposti
Nyt voit kerätä tuoterakenteeseen liittyvät dokumentit helposti zip-pakettiin ja lähettää paketin esimerkiksi työstökoneelle tai alihankintaan.

Viivakoodit 
Nyt voit tulostaa nimikekortille tallennetun viivakoodin (EAN,UPC) pdf-kirja sivuille joko ylä- tai alatunnisteina. Voit hyödyntää viivakoodeja esimerkiksi varaosapusseissa tai paketeissa.

Laitekortit ja positiot
Nyt voit tallentaa tuoterakenteeseen myös laitteen kaaviopiirustuksessa esitetyn positiotunnuksen tai liittää riville laitekortin jossa on tarkemmin kerrottu laitteen ominaisuuksista ja asetusarvoista. Kenttä on käytössä PI-ja ED-tuotteiden kanssa.   

Nimikkeiden tilat raportteihin 
Nyt voit lisätä myös nimikkeiden tilat raportteihin. Voit tarkistaa raportista esimerkiksi sen että kaikki nimikkeet on hyväksytty.

   Helppo ja joustava projektin hallinta

Projektin tietomalli (BIM) 
Nyt voit tehokkaasti yhdistää ja hallita eri suunnitteluohjelmilla tuotettuja IFC malleja yhtenä kokonaisuutena.

Hyödynnä IFC -tiedostot
Raahaa projektiin uusia tai muokkaa olemassaolevia IFC-malleja tehokkaasti. Malli (muu) -objektiin liitetyt tiedostot käännetään automaattisesti Vertex-muotoon.

Muodosta haluamasi kokonaisuus
Lisää valitsemasi suunnittelukokonaisuudet ja tiedostot vaivattomasti yhteen malliin ja tarkastele kokonaisuutta Vertex Plant tai Vertex G4 -ohjelmiston avulla.

Seuraa muutoksia
Voit seurata suunnittelun etenemistä selainkäyttöliittymän ja automaattisesti käännettyjen 3D PDF -tiedostojen avulla Vertex suunnitteluohjelman rinnalla. 

Tarkasta yhteensopivuus 
Voit koska tahansa tarkastaa eri osa-alueiden yhteensopivuuden visuaalisesti 3D-mallien avulla. 

Jaa tietoa eri muodoissa
Automaattiset tiedostomuunnosten ansiosta eri tiedostomuodot ovat aina ajan tasalla ja oikein.