Vertex ED 2016 Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 

   Käyttöliittymän jatkokehitys

 

Arkisto- ja projektitiedon hallinta
Valikon välilehtien yhdistäminen lisää selkeyttä ja nopeuttaa käyttöä. Piirustusten ja lehtien käsittely on muuttunut informatiivisemmaksi.

Ylläpitotoiminnot erillään suunnittelutoiminnoista
Peruskäyttäjänä voit keskittyä tehokkaammin suunnittelutoimintojen käyttöön.

 

Asetusten valikoita selkeytetty
Käyttäjäkohtaiset ja kaikille yhteiset asetukset ovat nyt erillään. Valikoiden ulkoasu, terminologia ja käytön ohjaavuus ovat entistä lähempänä käyttäjää.

Työkaluvalikot entistä joustavampia
Nyt valikot voi avata isoilla nappuloilla ja hyödyntää korkeat näytön resoluutiot. Valikot voi myös kiinnittää työskentelyalueen reunoihin tai kelluttaa vapaasti.

 

Kirjastojen sisältöön ja käyttöön paljon esimerkkejä
Samalla malliprojekteissa on lisätty esimerkkikohteita.

 

Toimintojen dialogeja uudistettu
Monissa toiminnoissa on ollut käytössä vanhanaikaisia dialogeja. Toiminnallisuutta on saatu samalla huomattavasti paremmaksi modernin ulkoasun ohella.

 

   Perustoimintoihin uutta potkua

 

Kaavioiden työstäminen joustavampaa
Symbolien sijoittaminen, siirto ja johtimien käsittely on helpompi tehdä oikein. Virheitä on estetty ja havainnollisuutta lisätty.

Nopeutta parannettu
Piiloviivojen poiston nopeutuminen näkyy varsinkin isoissa kuvissa. Sijaintiviittausten, haku- ja tarkistustoimintojen uusi tekniikka näkyy merkittävänä parannuksena isoilla piirustusten sivumäärillä ja laajoissa projekteissa.

 

Layoutin tekoon uusia työkaluja
Kisko- ja kourusymbolit ovat nyt parametrisina entistä havainnollisempia ja joustavampia käyttää. Reijitystieto voidaan määritellä mukaan kourujen ja kiskojen kirjastomalleihin. Pituuksien venytys on todella helppoa.

Pöytäkuvia johdinsarjavalmistukseen
Pöytäkuvien työstäminen johdinsarjan peruskuvista toimii huomattavasti aiempaa kätevämmin. Mukana on enemmän siirtyvää tietoa ja merkinnät linkitetään automaattisesti mukaan haarojen päätelaitteisiin.

 

Toiminta Flown kanssa uudistui
Toiminnot käynnistyvät ilman varausta. Tietojen näkymässä on asetus, mitä tietoja halutaan katsella. Palvelimen asetus on helppo tehdä käyttäjäkohtaisesti.

Alikuvien käyttö tehostuu
Piirustuksiin voidaan määritellä alueita, jotka toimivat apuna alikuvan tuonnin määrittelyissä. Esimerkiksi alueen koko ja mukaan otettavat tasot on helppo määritellä lähdekuvan puolella.

 

   Raportointityökalut kehittyvät

 

Osaluettelot eri muodoissa
Projektista halutaan usein tuottaa vaikka osaluetteloita eri muodoissa erilaisiin tarkoituksiin. Tämä on merkittävästi joustavampaa hallita uusilla työkaluilla.

Pdf-tiedostot nopeammin
Pdf-tiedostoina tehtävät raportit voidaan luoda tehokkaasti raporttigeneraattorin kautta. Laadittu resepti voi esim. luoda Vertex-kuvasarjat, jotka sitten koostetaan halutunlaisiksi pdf-kirjoiksi.

 

Ohjelmallisia toimintoja automaattisesti
Kun raportti vaatii vaikkapa kuvien esikäsittelyä, voidaan tarkoitukseen sopiva sovellusohjelma määritellä raportin reseptissä.

Tarratulosteita osaluettelon kautta
Sähkölaitteiden merkintätarrat ovat oleellinen osa tuotannon eri vaiheissa. tarra-arkkien tulostus on nyt entistä helpompi tehdä suoraan kohteen osaluettelon kautta.

 

   Instrumentointi

 

Pohjakuvien tietokantaviittauksiin lisäystyökalu
Työkalu huomioi resurssilistan erilaiset vaatimukset. Näin käyttö on entistä helpompaa.

Liittimien resurssivaraus lisätty pohjakuvien varaustoimintoihin
Liittimien varaus on mahdollista tehdä pohjakuvan resurssilistalle. Liittimien varauksen voi ohjata ryhmittelemällä  samalle rimalle.

 

Revisionti ja vaiheistustoiminnot raporttidokumenteille
Excel-raporttien revisiointiin ja vaiheistukseen on lisätty oma toimintovalikko.

Piirien ja lähtöjen generointi tallentaa pohjakuvan nimen
Pohjakuvan piirustusnumero tallennetaan piirin tietoihin. Käytettävissä on myös linkki pohjakuvan katseluun.

 

IO-korttien käsittelyä laajennettu
Väylä -tyyppisen io-kortin valinnassa huomioidaan myös kortin prosessiasema.

Kehittyneempi Tuo -toiminto
Lähtöjen ja piirien tuo toiminto on nyt käyttäjän konfiguroitavissa. Tämä helpottaa merkittävästi tietojen päivitystä projektiosapuolten kesken.