Vertex BD 2016 Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu

Uudet ominaisuudet ja parannukset

  Valintatoimintojen kehitys, rakenteen valinta osien avulla

 

Elementtikuvan ja rakennetyökalun valinta osien avulla on nyt helppoa ja nopeaa
Mallia katseltaessa usein huomaa jotakin tarkistettavaa. Haluat ehkä avata elementtikuvan tai esimerkiksi generoida koko rakenteen tai yksittäisen kerroksen osat uusiksi. Mallissa näkyy usein runkomalli ja suora valinta osien kautta avaa kyseisen osan tyypilliset tilannekohtaiset toiminnot. Nyt pääset osien kautta helposti ja nopeasti koko rakenteeseen tai rakennekerrokseen.

Valitse rakenne osien avulla
Voit valita rakenteen (elementin) valitsemalla rakenteen osan ALT-näppäin pohjassa. CTRL+ALT
pohjassa voi valita useamman rakenteen
.

Valitse rakennekerros osien avulla
Kaksivaiheisen valinnan avulla voit tarkentaa valinnan rakenteen sijaan rakennekerrokseen.
Valitase ensin rakenne osien avulla ALT-näppäin pohjassa ja sen jälkeen osoita halutun kerroksen osa edelleen ALT-näppäin pohjassa.

  Muokkaa ristikoita ja ristikkoalueita helposti

 

Ristikon muokkaustyökalut helposti ja nopeasti valittavissa
Osoita muokattava ristikko ja valitse ruudun yläreunan tilannekohtaisesta valikosta nopeasti ja helposti työkalu mitä tarvitset. Ohjelma näyttää ne toiminnot, mitä ristikoilla on käytössä.

Ristikkoalueeseen liittyvät työkalut ovat myös käytettävissä ristikoita muokattaessa
Kun muokkaat ristikoita, saatat huomata muutostarpeita ristikkojaossa ja muissa ristikkoalueeseen liittyvissä asioissa. Voit muokata helposti ylä- ja alapuolelta rajoittavia rakenteita, kantavia seiniä, ensimmäisen ja viimeisen ristikon paikkaa ja ristikkojakoa. Työkalut on käytettävissä, kun yksi tai useampi ristikko on valittuna. Voit myös generoida ristikot uudestaan, poistaa tai päivittää ne.

Ristikoiden tunnukset ja kaaviot
Valitse ristikot ja numeroi ne. Avaa kaaviokuvat tarkistettavaksi ja muokkaa kaaviokuvaa.

Ristikon osien lisäys ja muokkaus
Samassa tilannekohtaisessa valikossa on myös ristikoiden osien generointityökalut. Kaikki mitä tarvitset on helposti ja nopeasti käsillä.

Siirrä ja venytä ristikkoa kahvoista
Kun valitset ristikon, ristikkoon ilmestyy kahvat. Keskikahvasta voit siirtää ristikkoa. Ristikon venytys on nyt helppoa. Ristikon päässä olevista kahvoista voit venyttää koko ristikkoa tai alapaarretta. Nyt tärkeimmät muokkaustoiminnot ovat nopeasti ja yksinkertaisesti esillä.

Ristikon muokkaus
Tilannekohtaisen valintanauhan vasemmassa reunassa on näkyvissä ristikon yleisimmin muokattuja ominaisuuksia, kuten ristikon leveys, käyttökohde, tunnus ja ristikkokertojen lukumäärä.

Rakenteen kaltevuuden ja kerrospaksuuden muokkaus

 
Kaltevuuden muokkaus uudistettu

Rakenteen kaltevuuden muokkaus lukuarvona käynnistyy kaikille rakenteille samasta toiminnosta. Katolle on olemassa oma dialogi. Muille kysytään vain kaltevuutta. Kaltevuuden interaktiivinen muokkaus on myös uudistettu ja yksinkertaistettu. Nyt lukitset haluamasi pisteet tai reunan ja annat tasolle uuden pisteen.

Kerrospaksuuden muokkauksessa samanlainen käyttöliittymä
Rakenteen kerrospaksuutta täytyy silloin tällöin muokata. Tällaisia tilanteita esiintyy erilaisissa luiskissa ja mm. parvekkeen lattiassa. Valitse rakennekerros ja muuta paksuutta lukitsemalla haluamasi pisteet ja osoittamalla tasolle uusi piste.

 

  Moduliverkko on nyt tilannekohtainen

 

Muokkaa moduliverkkoa helposti ja nopeasti
Moduliverkon muokkaaminen on nyt helppoa. Osoita moduliverkko ja muokkaa verkkoa kahvasta tai tilannekohtaisesta valikosta löytyvillä toiminnoilla.

Moduliverkon viivat muokattavissa suoraan
Moduliverkon molempiin päihin on lisätty kahvat, josta moduliviivaa voi siirtaa. Kahvasta löytyy myös toimintoja, kuten moduliviivan lisäys, poisto ja tunnuksen vaihto.

  Kattogeneraattori on nyt tilannekohtainen

 

Muokkaa luonnoskatto helposti
Luonnoskaton muokkaustyökalut löytyvät nyt tilannekohtaisesta valikosta.

Kattolappeiden ominaisuuksien muokkaus reunakahvan avulla
Voit muokata kattolappeen tyyppiä ja räystälinjoja reunakahvojen avulla.

  Huoneistosovellus on nyt tilannekohtainen

 

Huoneiston lisäys
Huoneiston lisääminen tapahtuu kuten ennenkin. Versiossa 2016 löydät lisäystoiminnon mallinnuslehdeltä.

Huoneiston muokkaus 
Nyt voit valita huoneiston mallista ilman valittua toimintoa. Osoita huoneisto ja siirrä sitä suoraan tai valitse haluamasi toiminto hiiren oikean napin takaa. Tilannekohtaisuus tekee työskentelyn joustavammaksi ja mukavammaksi, kun focus säilyy muokattavassa objektissa eikä tarvitse etsiskellä toimintoja valikoista.

  

  Profiilitoimintoja sujuvammaksi

 

 

Profiilin sijoituspisteen muokkaus
Profiilin sijoituspisteen muokkaus on nyt ymmärrettävässä paikassa. Päätykahvan tilannekohtaisessa voit määrittää profiilin sijoituspisteen joko koko profiilille tai valitulle päälle. Päätykahva piirretään sijoituspisteen mukaisesti, joten sijoituspiste on helposti ja nopeasti havaittavissa.

Kopioi ominaisuudet toiselta profiililta 
Aika usein on tilanne, että haluat muokata tai lisätä profiilin samanlaisena kuin jokin jo mallissa oleva profili on. Nyt tämä toiminto löytyy profiilin ominaisuusdialogista.

  Pieni muutos - suuri hyöty

 

Oven ja ikkunan suunta
Ikkunan ja oven kätisyyden vaihto on nyt nopeasti ja helposti tehty. Valitse komponentti ja peilaa se tai käännä ovilehti seinän toiselle puolelle.

Seinän suunnan vaihto
Joskus seinä tulee mallinnettua väärin päin. Voit helposti vaihtaa seinien suuntaa valitsemalla halutut seinät ja käynnistämällä tilannekohtaisesta valintanauhasta seinän peilaustoiminnon. Sama toiminto löytyy myös mallinnusvalikon seinätoiminnoista.

Rakenteen reunan kopiointi
Rakenteen, kuten lattian, reunan muodon ja liitokset voit kopioida toisille reunoille nyt erityisellä reunan kopiointitoiminnolla. Valitse rakenne ja vie kursori haluamasi reunan reunakahvan päälle ja valitse ponnahdusvalikosta kopio reuna. Voit helposti monistaa tehdyt muokkaukset. Toiminto kopioi reunan muodon, tiedot ja liitokset niiltä osin, kun se on mahdollista.

Muokkaa kaidetta nyt helposti kahvojen avulla
Nyt voit helposti muokata kaiteen pituutta kaiteen pään kahvasta. Klikkaa kahvaa ja anna uusi sijainti.
Jos haluat siirtää kaidetta, klikkaa neliön keskikahvaa ja anna uusi paikka.

PDF-tiedoston luku kuvaan
Voit lukea pdf-tiedoston rasterina pohjakuvaan ja käyttää sitä avuksi layoutin teossa. Valitse rasterin luku ja tiedostotyypiksi pdf.

 

   Työskentelyaikainen varjostus

Valokuvamaisen tarkka
Spekulaarinen valon heijastuminen tasaiselta pinnalta piirtyy nyt tarkasti pikselin tarkkuudella. Vielä versiossa 2015 käytettiin karkeampaa piirtotapaa, jossa likimääräinen heijastus muodostettiin pinnan nurkkapisteistä interpoloimalla. Varjostuksen piirtotapa auttaa hahmottamaan kolmiulotteisen muodon entistä paremmin tosiaikaisessa työskentelyssä.

Pintamateriaalien materiaaliominaisuudet
Vertex visualisoinnista tutut pintamateriaalien materiaaliominaisuudet, esimerkiksi metallimainen tai peilimäinen heijastavuus sekä pinnan kiiltävyys on nyt nähtävissä myös työskentelyaikaisessa varjostuksessa ja mallia pyörittäessä.

 

Peilimäiset heijastukset 
Vertex 2016 mahdollistaa kappaleen peilimäisten heijastusten luomisen myös kuutiomaiselta heijastuvaa ympäristöä esittävältä panoraamakuvalta.

Pinnan epätasaisuuksien piirto
Varjostuksessa piirretään näkyviin erilaiset kappaleen pinnan ja pintamateriaalin pienet epätasaisuudet: urat, saumat, naarmut, nystyrät ja valuroiskeet.

 

Malliin liitetyn kuvan tallentaminen malliin
Mikä tahansa malliin liittämäsi kuvatiedosto, kuten logo, tekstuuri tai valokuva, tallentuu automaattisesti Vertex-malliin ja on siten nähtävissä kun malli siirretään toiseen Vertex-työasemaan.

Valot ja varjot
Työskentelyaikaisessa tilassa nyt myös heittovarjot - todentuntuinen näkymä suunnitelmaasi kaiken aikaa. Käyttäjäkohtaisissa 3D-asetuksissa voit muuttaa varjojen tummuusastetta.

Visualisointimateriaalien uudistuksia

Monipuolisemmat kirjastot

Materiaalikirjastoja on uudistettu ja selkeytetty. Kirjastossa on paljon uusia materiaaleja. Iso osa niistä on parametrisia, esimerkiksi väriä voi sekoittaa materiaaliin. Kirjastoa on myös selkeytetty. Löydät nyt tarvitsemasi materiaalit helpommin ja nopeammin.

Uusi selain
Visualisointikirjaston selain on uudistettu. Selaimessa on uudistetut hakutoiminnot. Pääset entistä nopeammin materiaaleihin. Kun valitset selaimen jonkun oksan, koko oksan sisältö näytetään. Voit tarkentaa valintaa valitsemalla alaoksan. Sama käyttöliittymä on käytössä kirjaston muokkauksessa.

Oletusmateriaalit entistä realistisempia

Kirjaston uudistuksen yhteydessä eri rakennusosille on otettu käyttöön uusia materiaaleja. Nyt esimerkiksi puu näyttää aidosti puulta, vaneri vanerilta ja eristeet materiaalin mukaisilta.

Uusia studioita
Valaistusympäristöjä taustoineen voi määrittää studiolla. Kirjastoon on lisätty kaksi uutta aurinkoisen päivän studiota, keskitason ja korkean resoluution studiot.

  IFC malliin profiilien, levyjen ja palkkikenkien ominaisuustiedot

 

 

Profiilin tiedot
Profiilille ominaisuustietoja on mahdollista kirjoittaa IFC-siirtotiedostoon. Määrittely tapahtuu XML-tiedostossa. XML-tiedostossa määritellään "resepti", mitä tietoja viedään. Vakioympäristössä on esimerkit eniten käytetyille profiileille, kuten puutavaralle ja liimapuulle.

Levyn ja eristeen tiedot 
Levy- ja eristykirjastossa voidaan määrittää XML-tiedosto, joka ohjaa parametrien kirjoitusta osille. Ohjelman vakioasennus sisältää hyvän perusmäärityksen, mikä riittänee useimmille asiakkaille. Parametrit kirjoitetaan parametrisettiin, jotka näkyvät IFC-mallissa Pset-alkuisina.

Palkkikenkien tiedot
Palkkikenkien ominaisuustietoja kirjoitetaan samalla tavoin, kuin profiilien ja levyjen. IFC-ominaisuuksien kirjoitus määritellään palkkikenkäkirjastossa.